Offshore Şirket  (Kıbrıs Uluslararası İşletme Şirketi)

Offshore Şirketi – Kuzey Kıbrıs Turk Cumhuriyeti –  38/2005 Uluslararası İşletme Şirketleri Yasası  kapsımda işlem gören şirketlerdir. Bu yasa ile Offshore Şirket adı Uluslararası İşletme Şirketi ile değiştirilmiştir. Bu şirketlerin kuruluşu için ilk önce bakanlık onayı, ardından ise Şirketler Mukayyitliği onay gerekmektedir. Şirketin kaydı Serbest Liman şirketlerinde olduğu gibi Fasıl 113  – Şirketler Kanunu esaslarının yerine getirilmesi gereklidir.

Offshore Şirketi’nin diğer şirket türlerinden farklı olarak Emanetçi (Trust) üzerinden hizmet verme imkanları vardır. Emanetçi’ler KKTC yasalarına göre Emanetçi Ruhsatı’na sahip kimseler olmalıdır. Emanetçi kullanan şirketlerin hissedar bilgileri halka açık değildir. Emanetçi Vekaletname’si ilgili Bakanlık’ta gizlilik içerisinde muhafaza edilir ve Mahkeme kararı olmadan kimseye açıklanamaz. Bu yapı ile hizmet veren bazı Türkiye merkezli şirketler: Ata GameGame SultanJoy Game .

Offshore Şirket Avantajlari:

 • Sene sonu karınızdan %1 Şirket ve Kurumlar vergisi öden
  ir. Bu tutar ödendikten sonra şirkette kalan tüm kar vergisiz bir şekilde şirket ortaklarına dağıtılabilir. Şirket diğer herhangi bir vergi türüne tabi değildir. (38/2005 Uluslararası Isletme Sirketleri Yasasi Madde 13-1)
 • Uluslararasi Isletme Sirketi’nden Kuzey Kıbrıs  harici yapılan satışlar (örnek: Türkiye, Almanya vb…) %0 KDV ile işlem görür.
 • Mevduat hesabında tutacağınız parada tahakkuk eden Faiz Geliri Vergisi %1’le sınırlıdır. (38/2005 Uluslararası Isletme Sirketleri Yasasi Madde 13-2).
 • Uluslararasi Isletme Sirketi’nden sirket hissedarlarına ödenecek temettü (Dividend) üzerinde herhangi bir vergi yoktur. (Vergi’nin ödeneceği ülkede vergiye sebep olabilir. Bu konuda sizlere ayrıca yardımcı olabiliriz.).
 • Emanetçi Ruhsatı sahibi bir kimse üzerinden hisse sahipleri hisselerini Emanetçilere emanet edebilir ve Şirket Hissedarlarının isimlerinin gizli kalmasını (Mahkeme kararı harici) sağlarlar (38/2005 Uluslararası İsletme Sirketleri Yasasi Madde 20).
 Uluslararası İşletme Şirketi

Offshore Şirket Şartları:

 • Sirkette asgari 2 Hissedar olmalıdır. KKTC’de yerleşik KKTC vatandaşları hissedar olamaz. Şirket sermayesi asgari 20,000 EURO olmalıdır.
 • Her bir hissedar için yaşadığınız ülkede faaliyet gösteren Avukatlık Bürosu veya Banka veya Yeminli Noter’den temin edilecek referans mektubu talep edilir.
 • Sirket Ana Sözleşme (Memorandum of Association) ve Tüzüğü (Articles of Association) Fasıl 113 – Şirketler Kanuna uygun olarak hazırlanmalı.
 • Şirkette görev yapacak kişilerin Kimliklerini ve adreslerini tevsik edecek belgelerin Orjinallerine yada Noter Onaylı kopyalarına ihtiyaç vardır.

Offshore Şirket Ücretleri:

 • Başvuru harcı 500 Euro’dur.
 • Yıllık İşletme Bedeli 5,000Euro’dur. Şirket Kurulduktan sonra her yıl devlete işletme tutarı olarak bu harcın ödenmesi gerekmektedir.
 • Şirket Sermaye’si olarak şirkete ait bir bank hesabına 20,000EUR yatırılmalıdır. Özkaynak Finans maliyeti ayrıca hesaplanır. Bu rakamın hesaplanması için bizimle temasa geçiniz.
 • Şirket kuruluşu için ofisimize ödenecek tutar (Pul, Harç, Avukatiye ve Danışmanlık) başvuru yapılırken kesinleşecektir.
 • Uluslararası İşletm Şirketlerinin 38/2005 Uluslararasi Isletme Sirketleri Yasasi- Madde 19 altında KKTC yasalarına uygun defter tutması gerekmektedir. Defte tutma ücreti yapacağınız işin içeriğine ve miktarına göre farklılık gösterir. Bu rakamı şirketiniz kuruluş aşamasındayken öğrenebilirsiniz.