Kıbrıs’ta iş kurmak

Kıbrıs’ta iş kurmak için ilk olarak gerekli şirket kurma işlemleri ‘ni tamamlamanız gerekmektedir. Şirket kurup tüzel kişilik kazanmadan ticaret hayıtına atılmanızın getireceği riskleri iyi değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

Kıbrıs’ta iş kurmak için çeşitli devlet kurumlarında kayıt işlemlerini tamamlamanız gerekmektedir. Serbest Liman Şirketi ve Uluslararası İşletme Şirketleri şirket kuruluşunun ardından daha farklı işlemler takip etmektedir.

Bu bölümde anlatacağımız işlemler KKTC vatandaşı direktörü olan ithal mal getiren (ör: Oyuncak) ve halka mağazadan satış yapacak bir işletme için geçerlidir. Kıbrıs’ta iş kurmak için gereken kayıt işlemleri ilçelere göre ufak farklılıklar gösterse de işlemler temelde aynıdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş yapma kolaylığı açısından gelişmiş ülkelerin son derece gerisindedir. Bu sebepler kuruluş işlemleri ortalama 1 Ay süre ve 16 Prosedür’ün tamamlanmasını gerektirmektedir. Kuruluş maliyetlerine dayanırsanız, ardından gelişmekte olan bakir KKTC ekonomisinde siz de yeni bir girişimde bulunabilirsiniz.

Şirket kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra bağlı olduğunuz İlçe Vergi Dairesi’ne ilgili şirket direktörünün şahıslar bölümüne ve şirketin kurumlar bölümüne kaydını yapmanız gerekmektedir.

Vergi Dairesi

Şahıs Kaydı için istenen evraklar

 1. Direktör kaydı için 3 Adet İşe Başlama formu doldurup imzalar (TT ŞB8).Blank credit application form with envelope and pen close up
 2. 1 Adet Direktör Kimlik Kartı Fotokopisi
 3. 1 Set Onay Belgesi

Kurum Kaydı için istenen evraklar

 1. Şirket Denetçisi için Atama Kararı
 2. Şirket Muhasebecisi için Vekaletname
 3. Şirket Açılış Bilançosu
 4. 3 Adet İşe Başlama Formu (TT ŞB 9)
 5. 2 Adet Kimlik Kartı Fotokopisi
 6. 2 set Onay Belgesi
 7. 1 set Ana Sözleşme ve Tüzük
 8. Şirket Kuruluş Onay Belgesi (MŞ44)
 9. Pullanmış Kira Sözleşmesi (Kiracı İse)
 10. 4 Adet Belge Basım Formu (KDV-8)

Sunacağınız evrakların titizikle hazırlanması ve gerekli bilgilerin doğru bir şekilde verilmesi elzemdir.  Aksi halde Vergi Daire’si nezdinde yapacağınız yanlış bir kayıt ileride başınızı çok ağrıtacaktır. Vergi Dairesi’nde Şahıslar ve Kurumlar kaydı yapıldıktan sonraki durağınız Ticaret Odası ya da Sanayi Odası olmalıdır. Faaliyet alanınıza göre ilgili odaya üyeliğinizi
gerçekleştirmelisiniz. Üye kayıt ücretlerini ilgili odadan öğrenebilirsiniz.

Ticaret Odası

 1. Gelir ve Vergi Dairesi’nden Yükümlü Kayıt Belgesi Fotokopisi
 2. 1 set Onay Belgesi
 3. 1 set Ana Sözleşme ve Tüzük
 4. Şirket Kuruluş Onay Belgesi (MŞ44)

Şirketinizi KKTC gümrüklerinden mal geçirebilmensi için, Ticaret Odası kaydınızdan sonra Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi’ne de kaydınızı yapmalı ve İthalatçı Belgenizi almalısınız.

Ticaret Dairesi

 1. Gelir ve Vergi Dairesi’nden Yükümlü Kayıt Belgesi FotokopisiKıbrıs'ta iş kurmak 3
 2. 1 set Onay Belgesi
 3. Direktör Kimlik Kartı Fotokopisi
 4. Ticaret Odası Üyelik Belgesi Orjinali
 5. İthalatçı Belgesi Başvuru Dilekçesi

İthalatçı belgenizi aldıktan sonra sıradaki işlem sizin gümrükteki işlerinizi takip edecek uygun bir gümrük komisyoncusu ile anlaşmanızdır. Ürünlerinizin niteliği ve hangi gümrük kapılarından geçeceğine göre birçok alternatif mevcuttur.

Getireceğiniz ürünlerin dükkanınızdan satabilmeniz ve personel çalıştırabilmeniz için Belediye’den gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Lefkoşa Türk Belediye’si için özetlediğimiz işlemler diğer belediyelerde de benzer şekilde işlem görmektedir.

Belediye’ye İşyeri İzni için başvurmadan önce Şehir Planlama Dairesi‘nden çalıştıracağınız dükkanın ticari faaliyet gösterebileceğini gösteren ”Planlama Onayı” alınmalı.

Şehir Planlama Dairesi

 1. 3 Adet Koçan Fotokopisi,
 2. 3 Adet Site Plan Fotokopisi,
 3. 3 adet Kira Sözleşmesi Fotokopisi (Kiracı ise).
 4. Eğer açacağınız işyeri bir apartman katı veya altı ise; kat planı veya zemin kat planını sunmanız gerekmektedir.

Şehir Planlama Dairesi’nden ”İşyeri Onayı”nı aldıktan sonra ilgili belediyeye işyeri izni için başvurabilirsiniz.

Belediye

 1. Şehir Planlama Dairesi’nden alınacak ‘Planlama Onayı’
 2. İşletmeyi işletecek olan şirket mal sahibi ise koçan fotokopisi, eğer Mal Sahibi değilse işletmeyi çalıştıracak şirket adına düzenlenmiş kira sözleşmesi ve koçan fotokopisi.
 3. Apartman altı v.b. gibi yerlerde (Restorant, Kafeterya, Bar, Kahvehane) vb. nitelikli işyeri çalıştıracak olanlar tüm kat sakinlerinin onayını gözteren ve tümüne imzalatılmış bir belge.
 4. Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Şirketler Mukayiyitliği Resmi Kabz memurluğundan işyeri isim tescili (Ticari Ünvan).
 5. 1 Set Şirket Onay Belgesi
 6. Söz konusu binanın Emlak Vergisi’nin ödendiğine dair belge.
 7. Yapılan iş sahasına göre aşağıdaki belgeler istenebilir:
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden ustalık belgesi. (Çalışanlardan en az birinin ustalık belgesi gerekmektedir).
  • İlgili Meslek kuruluşundan üyelik belgesi (Örnek: Berberler Birliği, Fırıncılar Birliği, Restorantcılar Birliği, vb.)
  • Ekmek fırını, süt ürünleri, imalatçılar, kuru temizleyciler, lokanta, restorant vb. işyeri çalıştıracak olanlar Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü’nden alacakları izin belgesi.
  • Binanın 1/100 ölçekli fonksiyon planı.
  • Otel, bar, gazino, pub, sinema, diskotek, içkili yer, v.b. işyeri çalıştıracak olanlar Karakter Belgesi

Belediye’nin istediği evrakları tamamladıktan ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra ‘‘İşyeri İzin Belgesi” alınır. Belediye’den İşyeri İzin Belgesi alındıktan sonra ilgili Sosyal Sigortalar Dairesi‘ne İşyeri Sicili için başvuruda bulunulur.

Sosyal Sigortalar Dairesi

 1. İşyeri başvuru Formu 3 Nüsha İşveren Sicil Kaydı Formu, 2 Nüsha İşveren Kaydı formu.Kıbrıs'ta iş kurmak
 2. 1 set Onay Belgesi
 3. 1 set Ana Sözleşme ve Tüzük
 4. Şirket Kuruluş Onay Belgesi (MŞ44)
 5. Direktör Kimlik Kartı Fotokopi
 6. Vergi Yükümlü Kayıt Belgesi
 7. Muhasebeci Vekaletname aslı ve fotokopisi
 8. Ticaret odası üye kaydı.
 9. Belediye İşyeri İzin Belgesi.

Sosyal Sigortalar Dairesi’ne başvurunuzu yaptıktan ve İşveren Sicilinizi aldıktan sonra İhtiyat Sandığı Dairesi‘ne kayıt için başvurmanız gerekmektedir.

İhtiyat Sandığı Dairesi

 1. İşveren Kaydı için dilekçe 2 Nüsha
 2. 1 set Onay Belgesi
 3. 1 set Ana Sözleşme ve Tüzük
 4. Şirket Kuruluş Onay Belgesi (MŞ44)
 5. Direktör Kimlik Kartı Fotokopi
 6. Muhasebeci Vekaletname aslı ve fotokopisi
 7. Vergi Dairesi Yükümlü Kayıt Belgesi
 8. Sosyal Sigortalar Dairesi’nden İşverene ait B-3 belgesi.

Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’nden gerekli İşyeri Sicil numaralarınızı aldıktan sonra Çalışma Dairesi‘ne kaydınızı yapmanız gerekmektedir.

Çalışma Dairesi

 1. Başvuru Formu ÇD İY 02
 2. 1 set Onay Belgesi
 3. 1 set Ana Sözleşme ve Tüzük
 4. Şirket Kuruluş Onay Belgesi (MŞ44)
 5. Vergi Dairesi Yükümlü Kayıt Belgesi
 6. İşyeri İzin Belgesi (Belediye’den)
 7. Vekaletname aslı ve fotokopisi
 8. Ticaret odası üye kaydı.
 9. Sosyal Sigorta SS4 formu verilir.
 10. İşyeri sicili açılışı için ödeme yapılır.

Yapılan iş sahasına göre aşağıdaki belgeler istenebilir:

 • Çevre Koruma Dairesi’nden alınacak ‘’Yakıt İzni’’ yazısı.
 • Esnaf ve Sanaatkarlar Odasına, Sanayi Odasına veya K.T. Müteahhitler Birliği’ne müracaat edilen faaliyet alanında üyelik belgesi.

Yukarıda sıraladığımız 60 adet evrağın 8 farklı kuruma verilmesi ve bu evraklarda herhangi bir soruna karşılaşılmaması durumunda işletmeniz satışlarını yapabilir, KKTC’ye mal ithal edebilir ve yanınızda personel çalıştırabilirsiniz. Edindiğimiz tecrübelere dayanarak bu işlemlerin tamamlanması ortalama 1 Ay’ınızı alacaktır. Eğer herhangi bir Evrak’ta ya da Kurum’da bir sorun ile karşılaşırsanız bu işlemlerin süresi daha da uzayacaktır.

Kıbrıs’ta iş kurmak malesef birçok bürokratik engelin aşılmasını gerektirmektedir. Bu engeller aşıldığı taktirde artan turist ve öğrenci nüfusuna sahip KKTC ekonomisine sizlerin de karlı yatırımlar yapabileceğinize inanmaktayız.

KKTC Yasaları’na aykırı hareket etmemek ve herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşmamak üzere Kıbrıs’ta iş kurmak üzere bir uzmanla çalışmanızı tavsiye ederiz. Bu konuda sizlere yardımcı olabilmemiz için lütfen bize ulaşın.