Neden Şirket Kurmalısınız?

Şirket kuruluşu’nun, başka bir deyişle Hisseleriyle Mahdut Mesuliyetli Şirket (Limited Company), hukuksal kökeni İngiltere’ye dayanır. Şirket kuruluşu ile ayrı tüzel kişilik oluşturan girişimci kayıplarını sınırlandırıyor.  Şirket kuruluşu denince akla gelen ” Limited ” sözcüğü de buradan geliyor. Yani şirket kuruluşu kayıpları ”Limit”leyen bir hukuksal yapı oluşturuluyor.

Şirket kuruluşu’nun getirdiği avantajlar

1- Hissedarın Kayıpları Sermaye ile Sınırlıdır:

Hisseleriyle Mahdut Mesuliyetli Şirket, şirkete sermaye koyan yatırımcıların şirket alacaklılarına karşı sorumluluklarını şirket sermaye miktarı ile sınırlandırıyor. Böylelikle şirket hissedarlarının şahsi mal varlığı korunuyor. Yasalar önünde şirket kuruluşu sonrası şirket hissedardan ayrı bir Tüzel Kişilik’e kavuşuyor. Bu sebepten ötürü Tüzel Kişilik borçları ile hissedar mal varlığı’nın bir bağı kalmıyor. Ticaret yapan ile ticaret yapılması için para koyan kişiler birbirinden ayrılıyor.

Şahıs işletmelerinde girişimcinin şahşi mal varlığını koruyacak bir Tüzel Kişilik mevcut değildir. Kendi Şahsı üzerinden ticaret yapan kimse ticaret hayatından kaynaklanan borçları şahsi mal varlığı ile kapatmak zorundadır.

2- Şirket Sahibinin ve Şirket Yönetiminin ayrılması:

Teoride şiKıbrıs Şirket Kuruluşu İmzarket hissedarı şirketin kontrolünü şirketin günlük işlerinde karışmadan elinde tutabilir. Şahıs işletmesinde ya da ortaklıkta işi yürütenler günlük işleyişle birebir muhatap olmalıdırlar. Çünkü herhangi bir yanlışta işi yapanların sebep olduğu masrafları kendi ceplerinden ödemeleri gerekecektir.

Şirketlerde ise hissedarın yönetiminin hatalarından dolayı kaybı şirkete koyduğu sermaye ile sınırlıdır. Bu güvence de şirketin hissedarlarının şirket yönetimini direktörlere ya da müdürlere bırakmasının önünü açmaktadır.

Yöneticiler şirketin günlük işleyişi ve yasal sorumlulukları ile ilgili bir güven pozisyonundadırlar. Yasalar önünde yöneticilerin (ülkelere göre farklılık gösterse de) şirket’in yükümlülüklerini yerine getirmede kesin sorumluluğu vardır. Bu yüzden yöneticiler hissedarları kayba uğratmak adına şirketi bilerek çıkmaza süremezler. Bu güç dağılımı şirketlerin sahibinin ve yöneticilerinin farklı kişiler olmasını sağlamaktadır.

3- Şirketin Sürekli Devamlılığı:

Şirket ayrı tüzel kişiliği ile şirkete sermaye koyan hissedarlardan ayrı bir hayata sahip olur. Şirket hissedarlarının değişmesi ile şirket son bulmaz. Bu özellik şahış işletmelerde ve kollektif ortaklıklarda mümkün değildir. Şahıs emekliye ayrıldığında ya da ortaklardan birisi ayrıldığında ortaklık bozulur ya da yeni bir hal alır.

4- Şirket Hisselerinin Devri:

Şirketlerde, şirket tüzüğünde aksine kural bulunmadıkça, hisse senetlerinin satışında herhangi bir engel yoktur. Bu sayede şirkete sermaye koyan yatırımcı kendi uygun gördüğü zamanda hisseleri elinden çıkarıp şirket ile olan bağını sona erdirebilmektedir.

5- Finans Kaynaklarına Erişim Kolaylığı:

İş hayatının iki temel finans kaynağına (kredi (Debt) ve sermaye (Equity) ) şirketlerin erişimi daha kolaydır.

Bankalar nezdinde kredi alınacağında verilen firma malları üzerinden verilen genel ipotek (Floating Charge) şirketlere özgü bir teminat biçimidir. Bu finans türüne şahıs işletmelerin ve de ortaklıkların ulaşması mümkün değildir. Kredi alınacağında banka tarafından kredi başvurusu işletmesine verilen belli başlı ticari krediler için de mutlaka şirket olarak başvuru yapılması gerekmektedir.

Şahıs işletmelerde ve ortaklıklarda mümkün olmayan bir diğer finans türü de sermaye üzeridendir. Şirkete yeni yatırımcı almak isteyen şirket hissedarları, işletme üzerindeki kontrollerini yitirmeden yeni yatırımcılardan kaynak yaratabilmektedir. Özellikle bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için kritik bir finans kaynağı olan Melek Yatırımcılar (Angel Investors) şirketlere kredi vermek yerine bu yöntemi tercih etmektedir.

6- Prestij:

Şirket kuruluşu gereklerine getiren bir işletme müşterileri ve hizmet aldığı satıclarının gözünde daha profesyonel gözükecek ve prestij kazanacaktır. Halkın gözünde (bazen yanlış bir şekilde olsa da) şirketlerin şahıs işletmelere nazaran borçlarına daha sadık kalacağına ve iş hayatına daha uzun bir süre devam edeceği yönünde bir algı vardır.

Neden şirket kurmalısınız? Sizler için şirket kuruluşunun getireceği 6 avantajı sıraladık. Vereceğimiz avantajlar şirket kuracağınız ülkeye göre farklılıklar gösterebilir. Örneğin Dubai’de kuracağınız şirket ile İngiltere’de kuracağınız şirket arasında farklılıklar olabilir. Bu farkları profseyonel ekibimizde öğrenmek için bizimle 0392 444 0 158 no’lu telefondan yada [email protected] adresinden temasa geçiniz.