Serbest Liman Şirketi

Kuzey Kibris Turk Cumhuriyeti – Serbest Liman Şirketi kuruluşları 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasasi altında kurulan şirketlerdir (Yasa için Tıklayın). Türkiye’de ve dünyada emsalleri bulun serbest Liman bölgelerinde kurulup satışlarını yurtdışına yapan şirket türüdür. Bu şirketler Fasıl 113 – Şirketler Kanunu’nda gerekli kılınan bütün koşullara uymalıdırlar. Serbest Liman Şirketi kuruluşuna onayı Gazi Mağusa Serbest Liman’da bulunan mukayyitlik vermektedir. Bu bölge’den hizmet veren bazı Türkiye merkezli şirketler: Ofis Game, BTC Turk, Webadam .

Gazi Mağusa (Magosa) Serbest Liman ve Bolgesi 103,000m2’lik bir alanda hizmet vermektedir. Liman 6931 m2 Kapalı depolama alanı ve 1775 m2 açık depolama alanına sahiptir. Serbest Bölge’de üretimi yapılan mallar geniş depolama alanına sahip liman üzerinden ihrac edilebilir.

Serbest Liman Şirketi Avantajları:

 • Serbest Bölge faaliyet ve işlemleri’ne  gümrük vergisi uygulanmaz. (SerbeGazi Mağusa Serbest Liman Şirketist Liman ve Bölge Yasası Madde 16).
 • Başvuru Harcı ve İlk Kayıt harcı haricinde yıllık işletme ücreti yoktur.
 • Serbest Bölge faaliyetlerinden doğan kazançlar Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi’nden muaftır (%0 Vergi). (Serbest Liman ve Bölge Yasası Madde 17). Normal bir kurum Vergi Matrahı (Taxable Income)  üzerinden KKTC’de %10 Kurumlar vegisi ve %15 Gelir Vergisi ödemekle yükümlüdür.
 • Serbest Bölge’den Kuzey Kıbrıs  harici yapılan satışlar (örnek: Türkiye, Almanya vb…) %0 KDV ile işlem görür.
 • Serbest Bölge Sirketi’nden sirket hissedarlarına ödenecek temettü (Dividend) üzerinde vergilendirme oldukça düşüktür. (Bu konuda sizlere ayrıca yardımcı olabiliriz.)

Serbest Liman Şirketi Şartları:

 • Sirkette asgari 2 Hissedar olmalıdır. Hissedarlardan herhangi birisi KKTC vatandaşı değilse şirket sermayesi azami 100,000USD olmalıdır.
 • Sirket Ana Sözleşme (Memorandum of Association) ve Tüzüğü (Articles of Association) Fasıl 113 – Şirketler Kanuna uygun olarak hazırlanmalı.
 • Şirket Yönetim Kurulu en az 1 Direktör ve 1 Sekreter’den oluşmalı. Hissedarlar Yönetim Kurulu’nda görev alabilir.
 • Şirkette görev yapacak kişilerin Kimliklerini ve adreslerini tevsik edecek belgelerin Orjinallerine yada Noter Onaylı kopyalarına ihtiyaç vardır

Serbest Liman Şirketi Ücretleri:

 • Şirket Başvuru Harcı yapılacak olan işin mahiyetine göre 200USD ile 1000USD arasındadır.
 • Şirket kuruldukta sonra ilk kayıt harcı bir defaya mahsus olarak ödenir. Maliyeti 2,500USD’dir.
 • Şirket Sermaye’si olarak şirkete ait bir bank hesabına 50,000EURO yatırılmalıdır. Özkaynak Finans maliyeti ayrıca hesaplanır. Bu rakamın hesaplanması için bizimle temasa geçiniz.
 • Şirket kuruluşu için ofisimize ödenecek tutar (Pul, Harç, Avukatiye ve Danışmanlık) başvuru yapılırken kesinleşecektir.
 • Serbest Bölge Şirketilerinin 26/1983 Serbest Liman ve Bölge Yasası- Madde 20 altında KKTC yasalarına uygun defter tutması gerekmektedir. Defte tutma ücreti yapacağınız işin içeriğine ve miktarına göre farklılık gösterir. Bu rakamı şirketiniz kuruluş aşamasındayken öğrenebilirsiniz.