Finansman Danışmanlığı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde mevcut finansman kaynakları olan Kamu ve Özel Bankalar, Kalkınma Bankası, KOBİGEM hibe ve kredi programları başvuru sürecinde başarılı
olabilmeniz için gerekli olan unsurları sizi ayrıştıracak bir kaliteyle hazırlıyoruz. Ayrıca, bu alandaki tecrübemiz sayesinde proje uygulama aşamasında sizinle finansör kuruluş
arasında bir köprü görevi yürütürek projenizi en iyi şekilde yürütüp sonuçlandırmanıza katkı sağlıyoruz.

Yatırım Danışmanlığı
Doğru finansman ve kaynak yönetimi yatırımınızın başarılı olabilmesi için olmazsa olmazlardır. Sunduğumuz fizibilete raporları ve yatırım ilerleme raporları sayesinde yarattığınız finans kaynaklarının büyük getiriyi (ROI- Return on Investment) sağlamasını hedefliyoruz.

İşletme Danışmanlığı
İşletme ve yönetim danışmanlığı çatısı altında,Operasyonel Dizayn Analizi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bütçeleme Sistemleri, İç Denetim Sistemleri ve Risk Analizi gibi başarılı kurumsal işletmelerin idaresinde hayati önem taşıyan konularda hizmet veriyoruz.

Şirket Kuruluşları
Mahalli Şirket (M.Ş.), Yabancı Şirket (Y.Ş.), Uluslararası Şirket (U.Ş.), Serbest Bölge Şirketi (S.B.Ş.), ve benzeri Tüzel kişilikli şirket kurulması, şirket adı ve marka tescil edilmesi konularında da danışmanlık hizmeti vermekteyiz