Size özel oluşturacağımız denetim hizmeti müessesenizin gerçek durumunu şeffaf bir şekilde analiz etmenize yardımcı olacaktır. Şirketinizin uluslararası standartta hazırlanmış ve denetlenmiş mali tabloları müessesenizin hem devlet hem de finans kurumları önündeki itibarını güçlendirecektir.

Denetim hizmetlerimizde daima risk odaklı bir çalışma planı beraberinde hata olma ihtimali en yüksek hesaplar öncelikli olarak profesyonel bir titizlikle incelenmektedir. Ayrıca, muhasebe ve denetim hizmetimiz sonucunda elde edeceğiniz raporlarda denetlenen muhasebe sistemi içerisinde karşılaştığımız kontrol zafiyetleri ve sistemi geliştirici önerilerimizi bulabileceksiniz.

Denetim çalışmalarımızda uluslararası şirket denetiminde kabul görmüş aşağıdaki metodolojiyi takip etmekteyiz.

Planlama ve Risklerin Tanımlanması
Şirketinizi ve muhasebe prosedürlerini tanımak için müessese içindeki sorumlu personel ile birebir çalışarak somut analizler topluyor ve kurumunuz için Kilit Muhasebe Prosedürlerini tanımlıyoruz (Significant Transactions). İç denetim sisteminizi analiz ederek işletmeniz için önem taşıyan kontrol sistemlerini belirliyoruz.

Risk ve Kontrol Değerlendirmesi 
Müessesenizin başarısı için önünüze engel olabilecek riskleri tanımlıyor ve bu riskler için mevcut kontrol dizaynının etkinliğini ve yeterliliğini test ediyoruz (Test of Controls). Risk ve kontrol değerlendirmlerinin sonucuna göre denetim yaklaşımımızı (Audit Approach) bu aşamada belirliyoruz.

Hesapların test edilmesi
Hesaplarınızın doğruluğunu kontrol ederken Uygulamalı Analitik Test ve Uygulamalı Detay Testleri metodlarını kullanarak denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Denetimler sırasında ne kadar daha detaylı bir analiz yapacağımız önemlilik sınırına (Materiality) göre kararlaştırıyoruz. Böylelikle sizin için önemli olan hesapları önceliklie olarak ve daha büyük bir itinayla denetliyoruz.

Sonuçlandırma ve Raporlama
Raporlarımız bağımsız görüşümüzün denetimin önceki aşamalarında toplanan somut delillerin yazılı olarak size sunulması ile sonlanır. Maliye Bakanlığına şirket hesapları ile birlikte sunacağınız Bağımsız Denetçi Raporu (Fasıl 113 kapsamında) ilave olarak şirket yönetimine ayrıca denetimler sırasında karşılaştığımız ve geliştirilmesi müessesenin yararına olacak olan muhasebe raporlarını (Management Letter) ayrıca sunmaktayız.