Şirket kurmak herkes için büyük fırsatlar barındırır. Bazıları kendi işine sahip olmanın tadını çıkarırken bazıları da yüksek kar elde etme hedefine sahiptir. Bu nedenle şirket türleri ve avantajları şirket kurmak isteyenler için büyük önem taşır.

Doğru şirket türünü seçmeden yapılan yatırım, yatırım kısa süreli olmasına neden olabilir. Ayrıca şirket türünü yapılacak faaliyetlere uygun olarak seçmemek ek vergi ödemesi gibi birçok ek masrafa da neden olabilir.

Limited Şirket

Limited şirket kurmak için belirli bir sermayenin olması gerekir. Bireysel kurulabileceği gibi ortaklı olarak da kurulabilir. Bireysel kurulması durumunda sermayenin kuran kişi tarafından karşılanması gerekmektedir. Ortaklı kurulması durumunda ise her ortak farklı miktarda sermaye katılımı yapabilir. Limitet şirketler şahıs şirketlerine göre daha fazla alanda faaliyet gösterebilirler. Bu şirketler gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilirler.

Limited Şirket Avantajları

Limited şirketlerin en büyük avantajı birçok alana faaliyet göstermesidir. Örneğin bu şirketlerle inşaat, ithalat ve ihracat ve ticaret gibi alanlarda faaliyet göstermek mümkündür. Limited şirketler sadece bankacılık ve sigortacılık alanlarında faaliyet gösteremez. Aynı zamanda ilk yatırım sermayesinin bölünmesi de mümkündür. Her ortak, yatırdığı miktar kadar şirkette pay alır. Bu durum özellikle de kısıtlı sermayesi olan yatırımcılar için büyük bir fayda sağlar.

Uluslararası İşletme Şirketi

Uluslararası işletme veya uluslararası işletme şirketi, Kıbrıs’a özel bir şirket türüdür. Bu şirketler Türkiye’de ve Malta dışında diğer ülkelerde kurulamaz. Offshore yasasının kaldırılmasından sonra Kuzey Kıbrıs bu şirketlerin kurulmasına izin vermiştir. Bu sayede Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden gelen yatırımcılar adanın sunduğu bu sistemden faydalanır.

Uluslararası İşletme Şirketi Avantajları

Uluslararası işletme şirketlerinin en büyük avantajı vergidir. Bu şirketler vergi ödemesi yaparken net kar üzerinden indirimli vergi ile belirlenen miktarı ödemek zorundadır. Ayrıca bu şirket türleri offshore para transferine de imkan tanımaktadır. Şirketin temettü dağıtımı, telif hakkı ve faiz gibi birçok işlemi herhangi bir şekilde vergilendirilmez. Buna ek olarak olası bir hisse devri durumunda da hisse devir işleminden herhangi bir vergi ödenmez. Kısacası Kuzey Kıbrıs’ta kurulan uluslararası işletmeler yatırımcılara özellikle vergi açısından birçok avantaj sağlar.

Sanal Şirket

Sanal şirket kurmak da diğer bir şirket türü olarak ele alınabilir. Aslında bu şirketler sanal ofis üzerinden faaliyet gösteren şirketler olarak tanımlanabilir. Herhangi bir şirketin kurulması için kurulacak şirkete dair bir ofis adresinin gösterilmesi gerekir. Ofis kiralarının yüksek olması nedeniyle sermayesi yeterli seviyede olmayan yatırımcılar sanal ofislere yönelir. Gerçek bir ofis gibi çalışan bu ofisler sayesinde ödenecek vergi daha az olmaktadır.

Sanal Şirket Avantajları

Sanal şirketin en büyük avantajı ilk yatırım maliyetinin fiziksel bir ofis kiralamaya göre daha düşük olmasıdır. Bu hizmet kapsamında şirketlere bir posta adresi ve istenilen durumlarda sekreterlik hizmeti gibi ek hizmetler sağlanır. Girişimciler ilk birkaç yıl boyunca maliyetleri en aza indirmek için bu yöntemden faydalanabilirler. İlerleyen aşamalarda fiziksel bir ofise geçmek daha mantıklı ve sürdürülebilir bir yatırım olabilir.

Celebioglu&Co. Muhasebe Ofisi ile Kıbrıs’ta kendi şirketinizi kurmak için adım atın. Şirket türleri ve avantajları hakkında daha fazla bilgi alarak yeni yatırımınız için en doğru şirket türünü seçin.