Kıbrıs’ta İşyeri ve Şube Açmak ve Avantajları

Kuzey Kıbrıs hakkında neler biliyorsunuz? Kıbrıs’ta iş kurmak fikri pek çok kişinin gündemine yakın zamanda girmiş bir husus. Türkiye’de bir şirketi sahibiymiş gibi kolayca yönetebilip, neredeyse hiç vergi ödememek gibi avantajlar nazara alındığında KKTC fikri hemen herkesin iştahını kabartıyor. Tabii bu noktada bir hususun altı çizilmeli ki Kıbrıs’ta işyeri açıp, Türkiye’ye satış yapmak ve vergi muafiyetinden faydalanmak öncelikle dijital sektörler ve danışmanlık hizmetlerinde mümkün. Zira, fiziksel mal satışı yapmak istediğinizde serbest bölge avantajlarını bütünüyle yitirmiş oluyorsunuz ki, Türkiye’de gümrüğe giren her ürün, tüm vergi tiplerinde tahakkuka tabidir.

Teslimi dijital olarak yapılabilen ve ödemesi Türkiye’den yapılan hizmetlerin Kıbrıs’ta vergi istisnası vardır, zira bu faaliyet ihracat gibi değerlendirilir.Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin uyguladığı gümrük vergisinin dışında Kıbrıs’ın sağladığı ek vergi kolaylıkları size avantaj sağlamaya devam edecektir. Tabii ki Kıbrıs’ta işyeri veya şube açmanın avantajları bununla sınırlı değildir.

Bakın Kıbrıs’ta bir işyeri sahibi olarak ne gibi ayrıcalıklara sahip oluyorsunuz:

1 – Kıbrıs’ta İşyeri ve Şube Açmak ve Avantajları: Uluslararası Prestij

Kıbrıs, global ticaret ağına entegre olmuş ve ciddi bir ticari trafiğin üzerinden aktığı küçük olmakla birlikte kuvvetli bir ekonomik sistemdir. Düşük nüfusuna karşılık özellikle finans ve dijital sektörlerde global firmalar Kıbrıs’ta şube veya doğrudan yatırım biçiminde şirket açar ki, bu ülkede kurulan işletmeler, Başta Avrupa olmak üzere dünya ticaret sisteminin içerisinde yer almaktadır. Kıbrıs’ta işyeri açmanın avantajlarının ilk sırasında, uluslar arası unvana sahip bir şirkete sahip olmak gelmektedir.

Kıbrıs'ta İş Yeri ve Şube Açmak

2 – Kıbrıs’ta İşyeri ve Şube Açmak ve Avantajları: Düşük Bürokrasi

Türkiye’de işyeri sahibi olanların en yaygın şikayetlerinin başında, en küçük işlem için dahi ciddi bir bürokrasinin oluşu gelmektedir. Özellikle kamusal bağlantısı olan işler yapanlar çok ciddi zorluklarla karşılaşırken, kamu bağlantısı olmayan firmaların dahi, tüm iş ve işlemleri çok iyi çalışmayan bir bürokratik sistemin içerisinde savrulur. Oysa Kıbrıs, liberal devlet sistemini tam anlamıyla benimsemiş ve mükemmel biçimde işletmektedir. Kamu otoritesinin ticari faaliyetler üzerinde etkisi efektif ve düşük seviyededir. Bu durumda işler çok daha kolay ilerler ki, Kıbrıs’ta işyeri açmanın büyük avantajlarından bir tanesi de kuşkusuz bu husustur.

Kıbrıs'ta İş Yeri ve Şube Açmak

3 – Kıbrıs’ta İşyeri ve Şube Açmak ve Avantajları: Uzaktan Yönetim

Kıbrıs’ta işyeri kurduğunuzda, o işletmenin başında olmak durumunda olmazsınız. Dilerseniz Türkiye’den veya dünyanın herhangi bir yerinden işletmenizi yönetebilir, dijital ürün ve hizmetlerinizi pazarlayabilir veya danışmanlık yapabilirsiniz. Kıbrıs yasaları bu hususun önüne bir engel koymamaktadır.

Kıbrıs'ta İş Yeri ve Şube Açmak

4 – Kıbrıs’ta İşyeri ve Şube Açmak ve Avantajları: Vergi Avantajı

Elbette Kıbrıs’ta işyeri açmanın avantajları listemizin en can alıcı maddesi kuşkusuz Kıbrıs’ta kurulan şirketlere tanınan vergi istisnasıdır. Mevcut şartlarda dünyanın hemen her ülkesinde ciddi oranlarda vergi kesintisi söz konusudur. Ancak, Kıbrıs’ta kuracağınız bir işletmede, satışlarınızı KKTC dışında yapmanız durumunda vergi ödeme durumunuz yoktur. Bu satışlarda ne gelir vergisi ne de KDV uygulanacağından, sıfır vergi seviyesinde ticaret yapabilmeniz mümkün olabilmektedir.

Kıbrıs'ta İş Yeri ve Şube Açmak

5 – Kıbrıs’ta İşyeri ve Şube Açmak ve Avantajları: Düşük Maliyetler

İşletme maliyetleri bakımında Kıbrıs oldukça uygun koşullara sahiptir. Bir işletme kuruşunda cüzi bir miktar harç ödenip, bunun dışında yıllık makul bir sabit harç dışında hiçbir ücret devlet tarafından talep edilmez. Serbest bölge üzerinde kurulacak işletmeler ve sanal ofislerin ise oldukça uygun maliyetleri vardır ki Türkiye’de sahip olacağınız bir işletmeden çok daha ekonomik bir maliyet bu noktada sizi beklemektedir. Tabii işletmenizi kağıt üzerinde açıp, Kıbrıs’a hiç gelmemeniz durumunda yok denecek kadar az maliyetlere katlanacak olduğunuzun da altı çizilmelidir.

Kıbrıs'ta İş Yeri ve Şube Açmak

6 – Kıbrıs’ta İşyeri ve Şube Açmak ve Avantajları: Nitelikli Aracılık Hizmetleri

Kıbrıs’ta işyeri açmak için kendiniz çaba sarf etmek durumunda değilsiniz. Bu anlamda size rehberlik edecek aracı firmalarla temasa geçebilir, şirketinizin kuruluş ve işleyişi noktasında uzun süreli destek hizmetleri alabilirsiniz. https://www.celebico.com/kibris-sirket-kurulusu/ adresindeki sayfamızdan konu ile ilgili detaylı bilgiye erişebilirsiniz.