Dünyanın farklı yerlerinde birçok farklı şirket türü var. Birçok kişi şahıs şirketi, anonim şirket veya limitet şirket gibi yaygın olarak kullanılan şirketlerin anlamını biliyor. Ancak uluslararası işletme şirketi pek çok kişinin daha önce duymadığı bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.

Bu şirketler Kıbrıs ve Malta gibi ülkelerde yatırımcıları çekmek için kurulan şirketler olarak tanımlanabilir. Birçok durumda bu şirketler özel yasalara tabi oluyor. Sağladıkları vergi avantajları sayesinde Kıbrıs’ta iş kurmak isteyenler bu şirketleri kurmayı tercih edebiliyor.

Uluslararası İşletme Şirketi Nedir?

Kıbrıs’ta 2005 yılına kadar offshore şirket kurmak mümkündü. Ancak 2005 yılında yapılan bir yasal düzenleme nedeniyle artık adada offshore şirket kurmak mümkün değil. Ancak yeni yürürlüğe giren yasalar bu seçeneği tam olarak ortadan kaldırmadı. Bunun yerine uluslararası işletme şirketi adı verilen yerel şirket yapıları geçti.

İlgili yasa, Kıbrıs’ın Avrupa Birliği uyum sürecinde gerçekleştirdiği değişimler kapsamında yer alıyor. Aynı zamanda adanın finansal ve ticari yatırım çekmesi için de önemli bir adım olarak görülebilir. Bu şirketler, diğer ülkelerden gelen kişilerin ve şirketlerin Kıbrıs’ta şirket kurduklarında vergi avantajlarından faydalanmasına izin veriyor. Malta adasında uygulanan yöntemin aynısı olan bu şirketler, uluslararası işletmelerin Kıbrıs’ta faaliyete başlamasına yardımcı oluyor.

Uluslararası İşletme Şirketi Kurma Şartları Nelerdir?

Diğer tüm şirket türlerinde olduğu gibi bu şirketlerin de kurulması için bazı şartlara uymak gerekir. Bu şirketleri kurmak için yatırımcıların aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekmektedir.

 • Bu tür şirketlerde ödenmiş sermayenin en az 20.000€ olması gerekir.
 • Aynı zamanda başvuru sürecinde başvuru harcı alınır.
 • Ofis açmadan bağımsız olarak İşletme Harcı Vergisinin ilgili kurumlara ödenmesi gerekmektedir.

En güncel başvuru harcı ve işletme harcı vergisi rakamları KKTC Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesinin resmi internet sayfasında yayınlanmaktadır. Harçlar her sene güncellenmektedir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce en güncel rakamların takip edilmesi büyük önem taşır.

Kıbrıs’ta İş Kurmak Neden Avantajlı?

Kıbrıs’ta iş kurmak finansal açıdan avantajlar sunuyor. Genellikle şirket kurmak isteyenlerin sorun yaşadığı konulardan birisi daha şirketi kurmadan ortaya çıkan masraflar. Bu gibi durumlarda yeni bir fikri hayata geçirmek için sermaye ve birikime sahip olmak gerekiyor. Yatırımcılar için cazibe merkezi olan Kıbrıs, iş kurmak isteyenler için tüm bu sorunları önemli ölçüde ortadan kaldıran avantajlar sunuyor.

 • Kıbrıs gelişen ekonomisi sayesinde her geçen gün daha fazla yatırımcı çekiyor.
 • Adada bulunan üniversiteler sayesinde adada genç nüfus yaşıyor.
 • Kalifiye iş gücü bulmak açısından genç nüfus büyük bir avantaj sunuyor.
 • Turizm, inşaat, hizmet sektörü, teknoloji gibi alanlara yatırım yapmak mümkün.
 • Akdeniz yaşamı tatil yaparken iş yapma imkanı da sunuyor.
 • Kıbrıs aileler için güvenli bir adadır.
 • Türkçe yaygın olarak konuşulduğu için Türkiye’den gelenler uyum sorunu yaşamaz.

Uluslararası İşleme Şirketi Kurmanın Avantajları

Türkiye’den gelen bireyler, Kıbrıs’ta iş kurmak için uluslararası işletme olarak bilinen şirketlere yöneliyor. Bu şirketlerin yatırımcılar için sağladığı avantajların bazıları şu şekilde saymak mümkün.

 • Uluslararası işletmelerin net karları vergilendirilirken %1 değerine karşılık gelen indirimli vergi oranları uygulanıyor. Böylelikle şirketler elde ettikleri karı daha fazla koruyarak işletmelerini geliştirmek için yatırım yapabiliyor.
 • Bu şirketler elde ettikleri karı yurtdışında yer alan bankalara aktarabiliyor. Aynı zamanda yurtdışından Kıbrıs’ta bulunan bu şirketlere de para aktarımı yapmak mümkün.
 • Özel bir statüye sahip olan uluslararası işletme şirketleri, KKTC’nin Kambiyo yasalarına göre hareket etmezler. Bu hem işlemenin kendisi hem de işletme personeli için geçerlidir. Böylece Kambiyo Yasası uyarınca geçerli olan para aktarım sınırları bu şirketler için geçerli olmaz.
 • Temettü ve kar payı dağıtımı yapıldığı zaman bu şirketlerin herhangi bir vergi vermesi zorunlu değildir.
 • Ayrıca şirketin hissedarları tarafından yapılan hisse devri işlemleri sırasında da herhangi bir vergilendirme yapılmaz.
 • Şirket hissedarlarının bilgileri halka açıklanmaz. Bu bilgiler gizli kalır.
 • Bu şirketlerin herhangi bir menkul kıymet satışı yapması halinde yapılan satış üzerinden elde edilen kazançlar vergilendirilmez.
 • Bu tür şirketlerin hizmet bedeli telif hakkı gibi ödemeleri yurtdışındaki şirketlere yapması durumunda bu tür ödemelerden KDV ya da gelir vergisi alınmaz.

Uluslararası işletme şirketi kurma ve finansal işlemler konusunda Celebioglu&Co. Muhasebe Ofisi yatırımcılara tüm desteğini sunuyor.